Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym z dnia 27.11.2019 na dostawę nawozów

Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym z dnia 27.11.2019 na dostawę nawozów

Znak sprawy: 4/2019
Numer ogłoszenia: UZP Nr 628269 -N-2019

Przedmiot zamówienia:

Dostawa nawozów dla IUNG – PIB Rolniczego Zakładu Doświadczalnego „Kępa” w Puławach.

Termin składania ofert 11.12.2019 rok godz. 08.00
Termin otwarcia ofert 11.12.2019 rok godz. 08.10

Ogłoszenie o zamówieniu_dostawy_nawozów

SIWZ

załączniki_do_SIWZ