Produkcja roślinna

Uprawa zbóż paszowych i konsumpcyjnych, uprawa roślin oleistych, uprawa chmielu, sad jabłoniowy, uprawy roślin energetycznych…

Czytaj więcej

Produkcja zwierzęca

Po wielu latach w 2015 roku w RZD Kępa – Puławy podjęto chów bydła mięsnego rasy highland (HI). Przesłanką do podjęcia tego kierunku produkcji było dążenie do racjonalnego wykorzystania trwałych użytków zielonych.

Czytaj więcej

Uprawa chmielu

Czytaj więcej

O nas

Zakład składa się z 4 gospodarstw (Kępa, Osiny, Sadłowice, Pulki) położonych wokół Puław.

Gospodarstwo Kępa położona jest w Dolinie Wisły, na Mokradkach  w Puławach, w przeważającej części na madach średnich. Zajmuje obszar od ogródków działkowych koło starego mostu aż do Włostowic wzdłuż wału wiślanego.

Gospodarstwo Osiny znajduje się na wschód od Puław, fizjograficznie na Wysoczyźnie Siedleckiej, głównie na glebach bielicowych na piaskach luźnych, częściowo też na czarnych ziemiach.

Gospodarstwo Sadłowice jest zlokalizowane na lewym brzegu Wisły w jej Dolinie. Położone głównie na madach, częściowo na glebach bielicowych i bagiennych.

Gospodarstwo Pulki jest zlokalizowane w pobliżu Puław i Końskowoli, głównie na glebach bielicowych i bagiennych.

Zakład specjalizuje się w głównie produkcji roślinnej. Na terenie zakładu została wybudowana niewielka chłodnia i punkt sprzedaży, który umożliwia sprzedaż detaliczną produktów pochodzących z gospodarstwa (owoce, warzywa, soki, olej rzepakowy). RZD „Kępa-Puławy” prowadzi również gospodarkę leśną na obszarze około 688 ha.