Aberden Angus

Angus jest bydłem mięsnym, o lśniącej, gładkiej sierści, czarnej barwy. Można również spotkać czerwoną odmianę tej rasy, wyhodowaną w USA.

Śluzawica, racice i błony śluzowe oraz wymię u krów, mają czarne lub czerwone zabarwienie. Angusy nie posiadają rogów, jest to cecha szeroko wykorzystywana podczas zapotrzebowania na mieszańce międzyrasowe bezrożne.

Mimo niewielkich rozmiarów ciała, angus ma charakterystyczną budowę dla bydła mięsnego, wpisaną w prostokąt. Głowa jest mała, szyja dość krótka, umięśniona. Tułów jest silnie zbudowany, szczególnie w partii zadu, grzbietu i ud. Zaletą tej rasy jest drobny kościec, dzięki któremu zwiększa się udział procentowy mięsa. Linia grzbietu jest równoległa do brzucha, mostek wyraźnie zaznaczony poprzez przednie wysunięcie. Żebra są ustawione prostopadle do kręgosłupa, tworzą głęboką i szeroką klatkę piersiową.

Dorosłe krowy osiągają 125 cm w kłębie i 500 kg, buhaje 130 cm w kłębie i masę ciała około 800 kg. Cielęta ważą 30-35 kg w zależności od płci. Są drobne, mają małą głowę i niską masę ciała, dzięki czemu rzadko potrzebna jest pomoc hodowcy lub weterynarza przy porodzie. Angus należy do ras wcześnie dojrzewających, pierwsze krycia jałówek można wykonywać w 15 miesiącu życia.

Krowy są opiekuńczymi matkami, mają dobrą mleczność, wystarczającą do wykarmienia potomstwa i brak problemów przy wycieleniach. Dodatkowo mają wysokie wskaźniki rozrodu, a cielęta procent przeżywalności. Angusy cechują się znakomitymi zdolnościami adaptacyjnymi do różnych warunków środowiska, wspaniałą żywotnością oraz odpornością na choroby. Mają łagodny i spokojny temperament.

Angus ma bardzo dobre dzienne przyrosty masy ciała na poziomie 1000 g. Dobrze wykorzystuje pasze i nadaje się do ekstensywnego chowu pastwiskowego. W USA jest hodowany głównie w bardzo licznych stadach systemem intensywnym. Wydajność rzeźna wynosi średnio 70%. Mięso jest soczyste, kruche i wykazuje cechy marmurkowatości w przekroju. Aberdeen Angus jest rasą wcześnie dojrzewającą, pierwsze wycielenia można zaobserwować  w 27 ‒ 30 miesiącu życia jałówek.

Angus należy do ras mało wymagających. Bardzo dobrze wykorzystuje pastwisko słabej jakości. Może być całorocznie utrzymywany na pastwisku, bez dodatkowego schronienia. Uzyskuje bardzo dobre przyrosty podczas chowu ekstensywnego. Jest rasą odporną na niekorzystne warunki środowiska, bardzo łatwo adoptuje się do nowych warunków utrzymania. Nie jest problematyczny w hodowli i chorowity.