Ogłoszenia i przetargi

Ogłoszenie z dnia 04.03.2019 o przetargu nieograniczonym

OGŁOSZENIE Z DNIA 04 .03. 2019 o PRZETARGU NIEOGRANICZONYM Znak sprawy: 2/2019 Numer ogłoszenia: UZP 520610-N-2019 Przedmiot zamówienia: Dostawa ŚRODKÓW OCHRONY ROŚLIN I NAWOZU dla IUNG - PIB Rolniczego Zakładu Doświadczalnego "Kępa" w Puławach Termin składania ofert:...