Ogłoszenie o zamówieniu - Dostawa środków ochrony roślin, nawozów i nasion rzepaku ozimego

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU
Dostawa środków ochrony roślin, nawozów i nasion rzepaku ozimego.
Ogłoszenie nr 564090-N-2019 z dnia 2019-06-24 r.

Numer ogłoszenia: 564090-N-2019

Przedmiot zamówienia:

Dostawa środków ochrony roślin, nawozów i nasion rzepaku ozimego.

Termin składania ofert: 2019-07-03, godzina: 08:00

ogłoszenie srodki i nawozy i rzepak

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia (SIWZ)

Załączniki do SIWZ