Ogłoszenie z dnia 19.12.2018 o przetargu nieograniczonym

Ogłoszenie z dnia 19.12.2018 o przetargu nieograniczonym

OGŁOSZENIE Z DNIA 19 .12. 2018
o PRZETARGU NIEOGRANICZONYM

Znak sprawy: 7/2018
Numer ogłoszenia: UZP 663042- N – 2018

Przedmiot zamówienia:

Dostawa prasy tnąco zwijającej zmienno komorowej dla IUNG – PIB Rolniczego Zakładu Doświadczalnego „Kępa” w Puławach

Termin składania ofert: 27.12.2018 do godz.09:00

Ogłoszenie

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia (SIWZ)

Załączniki do SIWZ

Pytania i odpowiedzi do SIWZ prasa