Ogłoszenie z dnia 27.11.2019 o przetargu nieograniczonym na dostawę nawozów

Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym z dnia 27.11.2019 na dostawę nawozów

Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym z dnia 27.11.2019 na dostawę nawozów

Znak sprawy: 4/2019
Numer ogłoszenia: UZP Nr 628269 -N-2019

Przedmiot zamówienia:

Dostawa nawozów dla IUNG – PIB Rolniczego Zakładu Doświadczalnego „Kępa” w Puławach.

Termin składania ofert 11.12.2019 rok godz. 08.00
Termin otwarcia ofert 11.12.2019 rok godz. 08.10

Ogłoszenie o zamówieniu_dostawy_nawozów

SIWZ

załączniki_do_SIWZ

Nasze bydło utytułowane na XXXIII Wystawie Zwierząt Hodowlanych, Maszyn i Urządzeń Rolniczych.

Nasze bydło utytułowane na XXXIII Wystawie Zwierząt Hodowlanych, Maszyn i Urządzeń Rolniczych.

Nasze bydło utytułowane na XXXIII Wystawie Zwierząt Hodowlanych, Maszyn i Urządzeń Rolniczych.

W dniach 5-7 lipca bieżącego roku w Sitnie koło Zamościa odbyła się XXXIII Wystawa Zwierząt Hodowlanych, Maszyn i Urządzeń Rolniczych.

Podczas wystawy prezentowano bydło ras mlecznych oraz mięsnych.
Miło nam poinformować, że prezentowane przez nas bydło zostało wyróżnione przez jury.
Championami zostały:
W kategorii buhai 12-18 miesięcy rasa Angus czarny – ARMANI, wystawiany przez IUNG Puławy Rolniczy Zakład Doświadczalny „Kępa”.
W kategorii jałowic 12-18 miesięcy rasa Angus czarny – FELICIA-1, wystawiana przez IUNG Puławy Rolniczy Zakład Doświadczalny „Kępa”.
Otrzymaliśmy również wyróżnienie wicenchempionów dla buhai i jałowic rasy Angus czarny.

„Sztuki były ładne, wyrośnięte. Na swój wiek miały duże ramy gabarytowe, a to duży potencjał do obłożenia tego mięśniem. Widać, że praca hodowlana jest na dobrym poziomie” zaznaczył Piotr Kraśnicki, wiceprezes Polskiego Związku Hodowców i Producentów Bydła Mięsnego.

Zdjęcia archiwum oraz dzięki uprzejmości Tomasza Piotrowskiego z www.bydlo.com.pl

 

Ogłoszenie o zamówieniu – Dostawa środków ochrony roślin, nawozów i nasion rzepaku ozimego

Ogłoszenie o zamówieniu - Dostawa środków ochrony roślin, nawozów i nasion rzepaku ozimego

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU
Dostawa środków ochrony roślin, nawozów i nasion rzepaku ozimego.
Ogłoszenie nr 564090-N-2019 z dnia 2019-06-24 r.

Numer ogłoszenia: 564090-N-2019

Przedmiot zamówienia:

Dostawa środków ochrony roślin, nawozów i nasion rzepaku ozimego.

Termin składania ofert: 2019-07-03, godzina: 08:00

ogłoszenie srodki i nawozy i rzepak

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia (SIWZ)

Załączniki do SIWZ

Ogłoszenie z dnia 04.03.2019 o przetargu nieograniczonym

Ogłoszenie z dnia 04.03.2019 o przetargu nieograniczonym

OGŁOSZENIE Z DNIA 04 .03. 2019
o PRZETARGU NIEOGRANICZONYM

Znak sprawy: 2/2019
Numer ogłoszenia: UZP 520610-N-2019

Przedmiot zamówienia:

Dostawa ŚRODKÓW OCHRONY ROŚLIN I NAWOZU dla IUNG – PIB Rolniczego Zakładu Doświadczalnego „Kępa” w Puławach

Termin składania ofert: 13.03.2019 do godz.08:00

ogłoszenie

ogłoszenie o zmianie ogłoszenia

Specyfikazja Istotnych Warunków Zamówienia (SIWZ)

załączniki do SIWZ śor2019