Ogłoszenie o przetargu na sprzedaż prawa wieczystego użytkowania nieruchomości położonych w Puławach przy ul. Zbożowej

Ogłoszenie o przetargu na sprzedaż prawa wieczystego użytkowania nieruchomości położonych w Puławach przy ul. Zbożowej

Instytut Uprawy Nawożenia i Gleboznawstwa Państwowy Instytut Badawczy w Puławach ogłasza przetarg pisemny na sprzedaż prawa wieczystego użytkowania nieruchomości położonych w Puławach przy ul. Zbożowej- obręb 2 – Włostowice przeznaczonych w Miejscowym Planie Zagospodarowania Przestrzennego „ E5, KD, E6, MN – mieszkalnictwo jednorodzinne z usługami nieuciążliwymi”.

Przetarg 

Oferta