Ogłoszenie o przetargu na sprzedaż prawa wieczystego użytkowania nieruchomości położonych w Puławach przy ul. Zbożowej

Ogłoszenie o przetargu na sprzedaż prawa wieczystego użytkowania nieruchomości położonych w Puławach przy ul. Zbożowej

Instytut Uprawy Nawożenia i Gleboznawstwa Państwowy Instytut Badawczy w Puławach ogłasza przetarg pisemny na sprzedaż prawa wieczystego użytkowania nieruchomości położonych w Puławach przy ul. Zbożowej- obręb 2 – Włostowice przeznaczonych w Miejscowym Planie Zagospodarowania Przestrzennego „ E5, KD, E6, MN – mieszkalnictwo jednorodzinne z usługami nieuciążliwymi”.

Przetarg 

Oferta

Ogłoszenie z dnia 14.10.2020r. przetarg pisemny w trybie kodeksu cywilnego na sprzedaż ruchomych składników majątku

Ogłoszenie z dnia 14.10.2020r. przetarg pisemny w trybie kodeksu cywilnego na sprzedaż ruchomych składników majątku

OGŁOSZENIE

Instytut Uprawy Nawożenia i Gleboznawstwa Państwowy Instytut Badawczy

Rolniczy Zakład Doświadczalny KĘPA

  1. Kazimierska 4b, 24-100 Puławy

ogłasza przetarg pisemny w trybie kodeksu cywilnego

na sprzedaż ruchomych składników majątku

 

  1. Przetarg maszyny
  2. Ogłoszenie
  3. Załącznik 1
  4. Załącznik 2