Produkcja roślinna

Dział Produkcji Roślinnej i Wdrożeń zajmuje się produkcją roślinną wielkoobszarową.

Obecnie w RZD Kępa – Puławy uprawiane są zboża ozime, zboża jare, rzepak, kukurydza, ziemniaki, rośliny bobowate grubonasienne, chmiel, rośliny energetyczne i owocujący sad owocowy. Największa część gruntów obsiewana jest zbożami i rzepakiem.